Contacts Български

Seeds

Agrodimex offers high-quality seeds (Limagrain, Maisadour, Pioneer, Syngenta, Euralis etc.) For a number of crops, it has exclusive rights for the sale of leading world companies, as well as their own officially registered developments of high-yielding hybrids.

Maize

Agrodimex company offers high quality top hybrids for your area 

together with the most high yielding and complete technology for the production of maize.

LG 31.322 HYDRANEO

Exclusively imported into Bulgaria from "Agrodimex" Ltd.

FAO 330 for grain.
Top yield - 1380 kg / dka!
The most recent genetics of Limagrаin, hybrid with a very good yield potential, also suitable for second culture.


 • Single cross. Highly developed plants.
 • Long cobs, 16 rowed. Type of grain Horse fang.
 • High betting the main cob.
 • Moderate "stay green" effect.
 • Suitable for second culture.
 • Tolerant of major diseases: Color bunt - very good, common bunt - average, Fusarium - very good.
 • The hybrid is more suitable for intensive farming conditions, where he could fulfill his potential.
 • Recommended sowing density 680-720 plants / ha.

LG 31.305

Ексклузивен внос в България от "Агродимекс" ООД

FAO 300 - за зърно.
Най-новата генетика на Лимагрейн, хибрид с много добър потенциал за добив, подходящ и за втора култура.
 • HYDRANEO хибрид. Подходящ за ранни и за късни срокове на сеитба.
 • Брой редове в кочан: 16
 • Брой зърна в ред: 36
 • Висок потенциал за добив и стабилност в представянето
 • Бързо отдаване на влагата
 • Толерантност на засушаване
 • Висока маса на 1000 семена и високо хектолитрово тегло 
 • Добра толерантност на кореново полягане
 • Добър Стейгрийн ефект
 • За широко райониране при неполивни условия.
 • Препоръчителна гъстота при сеитба 6800-7200 р-я/дка.

LG 31.388

Exclusively imported into Bulgaria from "Agrodimex" Ltd.

FAO 370 for grain.

The most recent genetics of Limagrаin, hybrid with a very good yield potential.

YIELD ! YIELD ! YIELD !

 • Medium early hybrid.
 • Stable under different climatic conditions.
 • Very high production potential.
 • Large cobs, 16-18 rowed. 
 • Middle-high betting the main cob.
 • Large grains with very good quality and high mass of 1000 seeds.
 • Exclude reliable on temperature stress.
 • Excellent initial start, suitable hybrid for early and late sowing.
 • Recommended sowing density 680-720 plants / ha.

 

 

 

LG 31.322

Ексклузивен внос в България от "Агродимекс" ООД

FAO 330 - за зърно.
Топ добив - 1380 кг/дка !
Нова генетика на Лимагрейн, подходящ и за втора култура.

 

 • HYDRANEO хибрид. Единична кръстоска. Средно високи растения.
 • Едри, изравнени кочани, 16 редови. Средно 37 зърна в ред, много добро озърняване във върха.
 • Тип на зърното- конски зъб, плътно, с добри характеристики.
 • Средно високо залагане на основния кочан.
 • Толерантен на основните болести: Цв.главня-мн.добра, об.главня-мн.добра, фузариум-мн.добра.
 • Много висок потенциал за добив, бързо отдава влагата от зърното в края на вегетация.
 • Отлична толерантност на засушаване, ранен цъфтеж и високо хектолитрово тегло.
 • Подходящ както за ранни, така и за по-късно изтеглени сеитби.
 • Подходящ за отглеждане при неполивни условия в северна и южна България.
 • Препоръчителна гъстота при сеитба 6800-7200 р-я/дка.

Limagrain

Agrodimex offers the full product range of the company Limagrain:

 • early hybrids
 • middle early hybrids
 • middle late hybrids
 • late hybrids   

Germination: very high 

Fraction: large 

Origin: as the client wishes

 

Pioneer

Agrodimex offers the full product range of the company Pioneer:

 • AQUAMAX hybrids
 • early hybrids
 • middle early hybrids
 • middle late hybrids
 • late hybrids

Germination: very high

FRaction: large

Origin: as the client wishes

LG 31.388 Hydraneo

Ексклузивен внос в България от "Агродимекс" ООД

FAO 370 - за зърно.
Най-новата генетика на Лимагрейн. Хибрид с високо ниво на сухоустойчивост.

ДОБИВ ! ДОБИВ ! ДОБИВ !

 • Средно ранен хибрид. Стабилен при различни климатични условия. Много висок потенциал за добив.
 • Едри, изравнени кочани, озърнени във върха, заложени на средна височина, 16-18 редови. 
 • Здраво стъбло, едри зърна с много добро качество и висока маса на 1000 семена.
 • Изключително надежден при почвено засушаване и температурен стрес.
 • Отличен първоначален старт, подходящ хибрид за ранна и за късна сеитба.
 • Подходящ за широко райониране в цяла България.
 • Препоръчителна гъстота при сеитба 6800-7200 р-я/дка.

ЖАКЛИЙН

FAO 190 - за зърно и за силаж
Нова генетика от Лимагейн - подходящ и за втора култура.

 • Висок потенциал за добив
 • Толерантност на засушаване
 • Бързо отдаване на влагата
 • Много добра толерантност на кореново полягане 
 • Добър Stay Green ефект 
 • Растения: Високи и облистени, с добър обем. Има добре развит корен.
 • Кочани: Заложени на средна височина, с добри характеристики. Много добре озърнени във върха.
 • Брой редове в кочан: 16
 • Брой зърна в ред: 30
 • Зърно: Средно едро, с висока маса на 1000 семена.
 • Подходящ за широко райониране при неполивни условия.
 • Може да се отглежда като първа или втора култура в сеитбооборота. Подходящ и за райони с по-голяма надморска височина.
 • Отглеждане на почви с добро плодородие и осигурен добър агрофон.
 • Може да намери приложение и като силажна царевица.
 • Препоръчителна гъстота при сеитба 6800-7200 р-я/дка.

LG 31.377 Hydraneo

FAO 380 - за зърно, генетика от последно поколение


 • HYDRANEO хибрид – нова програма за управление на риска от суша при царевицата
 • Висок потенциал за добив
 • Отлична стабилност в представянето
 • Отлична толерантност на засушаване
 • Ниска влага при прибиране
 • Високо хектолитрово тегло
 • Растения: средно високи, изравнени с добра облистеност
 • Кочани: дълги, конични
 • Брой редове в кочан: 16-18
 • Зърно: много добро качество на зърното и високо обемно тегло (хектолитър)

LG 30.369 / Limanova

FAO 370 - за зърно


 • Висок потенциал за добив
 • Отлична стабилност в представянето
 • Отлична толерантност на засушаване
 • Много добър здравен профил
 • Високо хектолитрово тегло
 • Растения: Компактни, добре облистени
 • Кочани: Дълги, с добър обем
 • Брой редове в кочан: 16-18
 • Зърно: Отлично качество на зърното и високо хектолитрово тегло

LG 30.389

FAO 380 - за зърно


 • Висок потенциал за добив
 • Отлична стабилност в представянето
 • Отлична толерантност на засушаване
 • Много добър здравен профил
 • Растения: Средно високи с много добра облистеност 
 • Кочани: Дълги, обемни, отлични характеристики
 • Брой редове в кочан: 16-18
 • Зърно: Едри зърна с много висока маса на 1000 семена
 


LG 31.390

FAO 390 - за зърно

Нов средно ранен хибрид с висококонкурентни резултати в група 300 по ФАО в цяла Европа.

 • Висок потенциал за добив
 • Високи растения, със здраво стъбло
 • Дълги, плътни кочани, заложени на средна височина, 18 редови.
 • Средно едро зърно с добър хектолитър и висока маса на 1000 семена.
 • Отличен първоначален старт, позволява сеитба в различни агротехнически срокове.
 • Препоръчителна сеитбена норма 6800-7200 р-я/дка.
 

LG 31.401

FAO 400 - за зърно

Нов средно ранен хибрид с висококонкурентни резултати в страните от източна Европа.

 • Висок потенциал за добив
 • Високи растения, със здраво стъбло
 • Обемисти, плътни кочани, с много зърна в ред, 16 редови.
 • Едро зърно с висок хектолитър и отлично качество.
 • Да се отглежда при висок агрофон, на почви с добро хумусно съдържание.
 • Препоръчителна сеитбена норма 6500-7000 р-я/дка.
 

LG 30.500 Hydraneo

FAO 480 - за зърно


 • HYDRANEO хибрид – нова програма за управление на риска от суша при царевицата
 • Висок потенциал за добив
 • Отлична стабилност в представянето
 • Отлична толерантност на засушаване
 • Отличен здравен профил
 • Високо хектолитрово тегло
 • Растения: Средно високи растения
 • Кочани: Кочани с много добър обем и много зърна в ред
 • Брой редове в кочан: 18
 • Зърно: Средно едри зърна с високо хектолитрово тегло
 


Limagrain

Агродимекс предлага цялата продуктова листа на фирма Лимагрейн:

 • ранни хибриди
 • средноранни хибриди
 • среднокъсни хибриди
 • късни хибриди                         

кълняемост: много висока
фракция: едра
произход: по желание на клиента

Pioneer

Агродимекс предлага цялата продуктова листа на фирма Пионер: 

 • AQUAMAX хибриди
 • ранни хибриди
 • средноранни хибриди
 • среднокъсни хибриди
 • късни хибриди                         

кълняемост: много висока
фракция: едра
произход: по желание на клиента